Coen de Jong analyseert, duidt en bespreekt ontwikkelingen – in Nederland en internationaal – vanuit een historisch en politiek perspectief. Hij publiceert over een breed spectrum aan onderwerpen, maar vooral over de politiek, media en samenleving. Tevens is hij een ervaren interviewer en gespreksleider.

Coen behandelt graag actuele thema’s: de rol van de journalistiek bij waarheidsvinding, de invloed van en beïnvloeding via de media en de (vaak ongemerkte) rol van propaganda. Of de gevolgen van digitalisering en de opkomst van de sociale media voor onze privacy en voor individuele vrijheden. Hij werpt een kritische en tegelijk evenwichtige blik op wat er in de politiek en de maatschappij speelt. Vaak aan de hand van historische situaties en voorbeelden en van inzichten van belangrijke filosofen en politieke denkers. Zoals George Orwell, die als uitgangspunt had ‘seeing things as they are’; de dingen zien zoals ze zijn.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op

In 2021 is bij Uitgeverij Blauwburgwal zijn boek ‘Dwingeland. Orwell in de polder’ verschenen, over de toenemende bedreigingen van onze vrijheden en burgerrechten. In 2020, in de coronacrisis, zagen we wereldwijd Orwelliaanse tendensen. Dat deze tendensen ook in Nederland optreden kunt u lezen in ‘Dwingeland’.

Dwingeland is hier te bestellen. Voor meer informatie, volg deze link.