Sinds 2011 publiceert Coen op persoonlijke titel opinieartikelen en analyses in onder andere De Volkskrant, De Telegraaf en Wynia’s Week.

Voor een overzicht van zijn publicaties op Wynia’s Week, volg deze link.