Facebook en Google verwijderen opinies. Inlichtingendiensten weten wat burgers zeggen en denken. Politici schrijven voor welke woorden mensen mogen gebruiken. Geestdrijvers willen bepalen wat mensen wel en niet moeten denken. En tegenspreken? Dat is, zeker sinds het coronajaar 2020, niet de bedoeling.

George Orwell beschreef in zijn boek 1984 een somber toekomstbeeld: een onvrije samenleving vol dwang. Zulke onvrijheid konden we ons in Nederland decennialang niet voorstellen. Waarom zien we in ons dagelijks leven dan toch steeds vaker autoritaire tendensen?

In Dwingeland beschrijft Coen de Jong dat veel voorspellingen van Orwell uit 1984 sluipenderwijs uitkomen en zelfs hun intrede doen in de polder. Onze grondwettelijk vastgelegde vrijheden en burgerrechten komen daarbij steeds vaker in de knel.

Dwingeland: Orwell in de polder is te bestellen bij uitgeverij Blauwburgwal via deze link.